پک قلب و عروق

1401-3-29 15:48:57 +00:00

پک بای پس یکی از کاملترین پک های مورد استفاده در عمل جراحی قلب باز است که با بهره مندی از شان های ویژه و تخصصی، تمامی نیازهای یک عمل جراحی قلب باز از نوع بای پس را برای جراح و تیم جراحی فراهم می [...]

پک جنرال

1401-3-29 15:33:45 +00:00

پک های جنرال مخصوص گان های جراحی و انواع شان ها برای پوشاندن بیمار و میزهای ابزار هستند که پوشش استریل لازم را برای عمل جراحی فراهم می کنند کاربرد: جراحی عمومی

پک زنان و زایمان

1401-3-29 13:28:43 +00:00

پک زنان و زایمان پک زایمان پوشش مناسبی را بویژه در ناحیه پا ایجاد می کند و کیسه جمع آوری مایعات که به شان زیر بیمار متصل شده است باعث جلوگیری از پخش شدن مایعات خارج شده از بدن بیمار در محیط کاری می گردد. [...]

پک های ENT

1401-3-29 13:15:10 +00:00

بسته به نوع شان اصلی داخل آن اعم از شان پاچدار یا U شکل چسب دار برای عمل های متفاوت گوش و حلق و بینی مورد استفاده قرار میگیرد.

رفتن به بالا