توضیحات

پک بای پس

یکی از کاملترین پک های مورد استفاده در عمل جراحی قلب باز است که با بهره مندی از شان های ویژه و تخصصی، تمامی نیازهای یک عمل جراحی قلب باز از نوع بای پس را برای جراح و تیم جراحی فراهم می سازد

کاربرد: جراحی BY-PASS