توضیحات

پک های جنرال مخصوص گان های جراحی و انواع شان ها برای پوشاندن بیمار و میزهای ابزار هستند که پوشش استریل لازم را برای عمل جراحی فراهم می کنند
کاربرد: جراحی عمومی