توضیحات

پک زنان و زایمان

پک زایمان پوشش مناسبی را بویژه در ناحیه پا ایجاد می کند و کیسه جمع آوری مایعات که به شان زیر بیمار متصل شده است باعث جلوگیری از پخش شدن مایعات خارج شده از بدن بیمار در محیط کاری می گردد.
کاربرد: زایمان طبیعی

پک سزارین

پک سزارین با دارا بودن چسب مخصوص جراحی در ناحیه برش پوست (incision film) باعث افزایش امنیت فیلد جراحی از نظر استریلیتی شده و کیسه جمع آوری مایعات که مجهز به دو شیر تخلیه می باشد محیط عمل را برای جراحی تمیزتر و آسانتر می سازد.

کاربرد: جراحی سزارین