توضیحات

پک های مغز و اعصاب با بهره مندی از شان مخصوص پرفوره و کیسه جمع آوری مایعات که به طور ویژه برای چنین عمل هایی طراحی شده است امکان پوشش کامل و مناسب در بالاترین سطح استرلیتی را برای جراح و تیم اتاق عمل فراهم می سازد.

مورد استفاده در: جراحی عمومی مغز و اعصاب