توضیحات

پک چشم

پک چشمی استاندارد با داشتن اجزای کافی و شان اصلی پرفوره که مجهز به چسب مخصوص برش جراح (incision film ) و کیسه جمع آوری مایعات است برای عمل های جراحی کوتاه مدت چشمی طراحی شده است

کاربرد: جراحی های کوتاه مدت عمومی چشم مثل کاتاراکت

پک چشمی

پک چشمی ویژه با دارا بودن اجزا و ملزومات کامل امکان استفاده از آن را در جراحی های تخصصی تر برای جراح فراهم می سازد

موارد استفاده: جراحی های بند مدت و تخصصی چشم پزشکی vitro Retinel