توضیحات

آمبوبگ سیلیکونی و NBR بزرگسال

این آمبوبگ ها مجهز به بدنه سیلیکونی یا NBR قابل ارتجاع، دیافراگم دم و بازدم سیلیکونی و ماسک سیلیکونی صورت هستند و برای احیای تنفس بیمار مورد استفاده می گردد.

انواع جدید آمبوبگ ها مجهز به کیسه ذخیره کننده اکسیژن برای تامین اکسیزن با خلوص بالا و سوپاپ کنترل فشار برای جلوگیری ازافزایش بیش از حد فشار هوای ورودی به ریه بیمار هستند آمبوبگ ها به طور کلی در شرایطی که نیاز به احیای تنفسی بیمار هست مورد استفاده قرار می گیرد.