توضیحات

پک های مورد استفاده در عمل های جراحی ارولوژی به انواع مختلف تقسیم می شوند که مهمترین آنها پک سیستوسکوپی و پک TUR هست.

کاربرد: TUL-TUR-Conisation-Cystoscopy

این پک ها دارای شان مخصوص هستند که علاوه بر پوشش کامل پاها، دسترسی به موضع عمل را به راحتی فراهم می آورند و با استفاده از کیسه جمع آوری مایعات مجهز به شیر تخلیه از تجمع مایعات در حین عمل جلوگیری بعمل آورده و صافی تعبیه شده در قسمت میانی کیسه این امکان را به جراح می دهد که بافت های مورد نظر جهت بررسی پاتولوژی را به راحتی در اختیار داشته باشد.